Alphas Xin giới thiệu tới quý bạn đọc hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất mà Alphas đã sưu tập được để bạn có thể tải về làm hình nền điện thoại, hình nền máy tính, avatar Facebook

Tổng hợp hình ảnh 12 con giáp theo thứ tự tuyệt đẹp của Alphas

12 con giáp của Việt Nam bao gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Là những con vật được đánh số thứ tự. Một năm sẽ có mỗi con giáp là vật đại diện theo thứ tự của 12 con giáp. Ngoài ra cũng có thể ứng theo từng khung thời gian hoàng đạo trong ngày và được dùng làm cung hoàng đạo.

12 Con giáp là tập hợp các con vật thông minh luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta. Hệ tính 12 con giáp hay được gọi là Can Chi là một hệ thống đánh số chu kỳ được dùng nhiều ở các nước Á Đông như Trung Quốc, VIệt Nam,Hàn Quốc, Triều Tiên……Tuy nhiên, ở Việt Nam thay vì có thỏ như thường gặp thì ở Việt Nam nhiều người sẽ lấy con vật thứ 4 con mèo thay thế. Sau đây là những hình ảnh về chúng

Ảnh nền điện thoại 12 con giáp đội quân hoàng gia

con giáp đội quân hoàng gia
chuột
con giáp đội quân hoàng gia
trâu
con giáp đội quân hoàng gia
hổ
con giáp đội quân hoàng gia
thỏ
con giáp đội quân hoàng gia
rồng
con giáp đội quân hoàng gia
rắn
con giáp đội quân hoàng gia
ngựa
con giáp đội quân hoàng gia
con giáp đội quân hoàng gia
khỉ
con giáp đội quân hoàng gia
con giáp đội quân hoàng gia
chó
con giáp đội quân hoàng gia
heo

Mười hai con giáp công chúa

Mười hai con giáp công chúa
bé tí
Mười hai con giáp công chúa
bé sửu
Mười hai con giáp công chúa
bé dần
Mười hai con giáp công chúa
bé mẹo
Mười hai con giáp công chúa
bé thìn
Mười hai con giáp công chúa
bé tỵ
Mười hai con giáp công chúa
bé ngọ
Mười hai con giáp công chúa
bé mùi
Mười hai con giáp công chúa
bé thân
Mười hai con giáp công chúa
bé dậu
Mười hai con giáp công chúa
bé tuất
Mười hai con giáp công chúa
bé hợi

Mười hai con giáp máy móc (mecha)

Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #001
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #002
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #003
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #004
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #005
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #006
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #007
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #008
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #009
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #010
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #011
Mười hai con giáp máy móc (mecha)
Số #012

Hình ảnh mười hai con giáp 4D đẹp nhất

Hình ảnh con giáp
hình ảnh và tên 12 con giáp (chuột)
Hình ảnh con giáp
Hình ảnh (trâu)
Hình ảnh con giáp
Hình ảnh (hổ)
Hình ảnh con giáp
Hình ảnh con giáp trung quốc (thỏ)
Hình ảnh con giáp
Hình ảnh (rồng)
Hình ảnh con giáp
Hình ảnh  (rắn)
Hình ảnh con giáp
Hình ảnh (ngựa)
Hình ảnh 12 con giáp
Hình ảnh (dê)
Hình ảnh 12 con giáp
hình nền 12 con giáp 3d (khỉ)
Hình ảnh 12 con giáp
Hình ảnh  (gà)
Hình ảnh 12 con giáp
Hình ảnh (chó)
Hình ảnh 12 con giáp
Hình ảnh (heo)

Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh hoàng gia độc nhất

Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (chuột)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (trâu)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp  (hổ)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
hình ảnh 12 con giáp trung quốc (thỏ)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Ảnh 12 con giáp chiến binh (con rồng)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Ảnh 12 con giáp đẹp 3d (rắn)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (ngựa)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (dê)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (khỉ)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (gà)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (chó)
Hình ảnh mười hai con giáp chiến binh
Hình ảnh mười hai con giáp (heo)

Hình ảnh mười hai con giáp trang trí

Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi tí)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi sửu)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi dần)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi mão)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi thìn)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi tỵ)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi ngọ)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi mùi)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi thân)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi dậu)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi tuất)
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí
Hình ảnh mười hai con giáp trang trí (tuổi hợi)

Hình ảnh mười hai con giáp đẹp hoạt hình

Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
hình 12 con giáp oai vệ
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
hình ảnh chiến binh
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình
Hình ảnh 12 con giáp hoạt hình
Hình ảnh con giáp hoạt hình

Hình nền điện thoại 12 con giáp cực đẹp

Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp
Hình nền điện thoại 12 con giáp

Ảnh 12 con giáp cực cute

12 con giáp
cute #1
12 con giáp
cute #2
12 con giáp
cute #3
12 con giáp
cute #4
12 con giáp
cute #5
12 con giáp
cute #6
12 con giáp
cute #7
12 con giáp
cute #8
12 con giáp
cute #9
12 con giáp
cute #10
12 con giáp
cute #11
12 con giáp
cute #12

Hình nền điện thoại 12 con giáp

12 con giáp
hoa 1
12 con giáp
hoa 2
12 con giáp
hoa 3
12 con giáp
hoa 4
12 con giáp
hoa 5
12 con giáp
hoa 6
12 con giáp
hoa 7
12 con giáp
hoa 8
12 con giáp
hoa 9
12 con giáp
hoa 10
12 con giáp
hoa 11
12 con giáp
hoa 12

Ảnh 12 con giáp hoàng gia

12 con giáp
quý ‘s tộc 1
12 con giáp
quý ‘s tộc 2
12 con giáp
quý ‘s tộc 3
12 con giáp
quý ‘s tộc 4
12 con giáp
quý ‘s tộc 5
12 con giáp
quý ‘s tộc 6
12 con giáp
quý ‘s tộc 7
12 con giáp
quý ‘s tộc 8
12 con giáp
quý ‘s tộc 9
12 con giáp
quý ‘s tộc 10
12 con giáp
quý ‘s tộc 11
12 con giáp
quý ‘s tộc 12

Một số hình ảnh 12 con giáp đẹp tuyệt vời

Một số hình ảnh 12con giáp dễ thương
12 con giáp cute thông minh cute
Một số hình ảnh mười hai con giáp dễ thương
hình ảnh trâu
Một số hình ảnh mười hai con giáp dễ thương
hình ảnh rồng
Một số hình ảnh mười hai con giáp dễ thương
Hình ảnh gà
Một số hình ảnh mười hai con giáp dễ thương
hình vẽ 12 con giáp dễ thương
Một số hình ảnh mười hai con giáp dễ thương
Hình ảnh chó
con giáp việt nam
con giáp việt nam (chuột)
con giáp việt nam
hình 12 con giáp đẹp (trâu)
con giáp việt nam
hình 12 con giáp việt nam (con mèo)
con giáp việt nam
hình 12 con giáp (hổ)
hình ảnh 12 con giáp việt nam
hình ảnh 12 con giáp việt nam
hình vẽ 12 con giáp
hình vẽ 12 con giáp
hình 12 con giáp dễ thương
hình 12 con giáp dễ thương
hình xăm 12 con giáp chiến binh
hình xăm 12 con giáp chiến binh

Dưới đây là những hình ảnh 12  con giáp đẹp nhất năm 2022 được tổng hợp tại Alphas

Video Hình ảnh 12 con giáp và ý nghĩa của các con giáp

Mọi người hãy cùng Alphas khám phá ý nghĩa của con giáp đại diện cho năm sinh hợp với tính cách của bạn  nhé.

Nếu bạn muốn thiết kế hoặc in ấn các hình ảnh thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hộ trợ tốt nhất.

liên hệ

Nếu cần thêm thông tin về các dịch vụ in kỹ thuật số hay treo băng rôn quảng cáo, Quý Khách có thể liên hệ với Treo Băng Rôn Alphas để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất với công nghệ in ấn hiện đại chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Vui lòng liên hệ: 

WEBSITE: treobangron.com.vn

♥ Ms Chi:  0902.693.866 

♥ Hotline: 02838.683.827

info@treobangrongiare.vn

Thời gian làm việc từ 8h00 – 18:00

Văn Phòng : 76 Đ. Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Xem thêm bài viết liên quan: Băng rôn chúc mừng năm mới | Background đep | Background tết nguyên đán | Kích thước banner | Background 20/10 | Băng rôn 20/11 | băng rôn lễ mừng thọ